top of page

Disclaimer

Informationen i denna hemsida är för allmän information endast.

 

Informationen tillhandahålls av Prio Print Nordic AB och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende till webbplatsen eller den information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål.

 

All tillämpning du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

 

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller följdskador eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med användandet av denna webbplats.

 

Via denna webbplats (prioprintnordic.se) länkar till andra webbplatser som inte står under kontroll av Prio Print Nordic AB. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och/eller tillgängligheten av dessa webbplatser.

Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöd av de åsikter som uttrycks i dem. Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång smidigt.

 

Dock tar Prio Print Nordic AB inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, att hemsidan är inte tillgänglig för tillfället på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

       Prio Print Nordic AB 

bottom of page